برای تماس با سرزمین پمپ ( pompland )

  • درباره سرزمین پمپ ( POMP LAND )

درباره سرزمین پمپ ( POMP LAND )

شهرت و اعتبار این سرزمین پمپ   (  POMP    LAND   )  از همان سالهای نخست فعالیت به علت تاکید بر کیفیت در انجام امور و احترام به خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنان رو به تزاید بوده و در حال حاضر از این حیث از جایگاه رفیعی بر خوردار می باشد که سوابق این سال ها و مشتریان بیشمار آن، حاکی از موفقیت های متعدد در زمینه های مختلف است.
اکنون این گروه با تکیه بر توانایی کارشناسان متعهد، متخصص و با تجربه در قالب 30 بخش تخصصی و مجزا که متشکل از واحد های پمپ، گیربکس، الکترموتور، هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق، پایپینگ، برق و اتوماسیون صنعتی، ژنراتور و کمپرسور، تجهیزات کشاورزی و گلخانه، مواد شیمیایی و غیره می باشد، در زمینه مشاوره، طراحی و تامین، ارائه خدمات می نماید

برای تماس با سرزمین پمپ ( pompland )